امروز : جمعه، 22 تیر 1403

دلایل تاخیر در تحویل بلوک B

دلایل تاخیر در تحویل بلوک B

نامه خطاب به مالکین محترم (برای دانلود کلیک کنید) 169.45 کیلوبایت

 

مکاتبات با اداره برق (برای دانلود کلیک کنید) 520.2 کیلوبایت

 

مکاتبات با اداره آب (برای دانلود کلیک کنید) 685.07 کیلوبایت

 

مکاتبات با اداره گاز (برای دانلود کلیک کنید) 920.55 کیلوبایت

 

مکاتبات با پیمانکار تاسیسات برق (برای دانلود کلیک کنید) 355.87 کیلوبایت

 

مکاتبات با پیمانکار کابینت و کمد (برای دانلود کلیک کنید) 289.23 کیلوبایت